Witamy na stronie firmy Mikrut

Jesteśmy zakładem produkcyjno - usługowym z 20 letnią tradycją. Przez cały ten okres nieprzerwanie właścicielem zakładu jest Sylwester Mikrut. Cechą podstawową naszego zakładu jest to, że na pierwszym miejscu jest zawsze stawiany klient i jego potrzeby. Wychodząc naprzeciw naszym klientom, gwarantujemy konkurencyjność cenową a przede wszystkim wysoką jakość naszych wyrobów i usług. Umożliwia nam to realizację własnej strategii rynkowej.

Swoją ofertę kierujemy zarówno do kontrahentów europejskich jak i rodzimych.

Umacniając nasz prestiż i wiarygodność na rynku w 2005 roku nasza Firma uzyskała CERTYFIKATY JAKOŚCI TÜV CERT ISO 9001 : 2000 oraz RWTÜV Polska ISO 9001 : 2001 wg akredytacji PCA, zarówno w zakresie produkcji wyrobów z metalu jak również krajowego i międzynarodowego transportu towarów.
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój MIKRUT Sp o.o. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego korzysta z dofinansowania na realizację Projektu w ramach działania 3.4. pt. „DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY”.
Celem Projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej , oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.
Otrzymane środki w kwocie 206 660,16 zł przeznaczyliśmy na zaspokojenie pilnych potrzeb w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Co oferujemy?

Wyroby z metalu
Transport i spedycja
Serwis